O metodzie projektu

Zachęcamy nauczycieli i nauczycielki do wsparcia uczniów i uczennic w realizacji projektów młodzieżowych dotyczących globalnych współzależności i wspierających zrównoważony rozwój!

Podstawą działań jest znana i lubiana, ważna i rozwijająca metoda projektu. Proponujemy zastosowanie jej w celach edukacyjnych, ponieważ realizuje ważny w edukacji globalnej aspekt odniesienia do działania. Dzięki temu uczniowie i uczennice ucząc się o globalnych współzależnościach i wyzwaniach stojących dziś przed ludźmi, poza zrozumieniem tematu mogą zrobić kolejny, tak potrzebny nam dziś krok - działać. Projekty mogą mieć różny charakter, przez co uczniowie i uczennice mogą sprawdzić się w różnych rolach i dostosować swoje działania do swoich możliwości i potrzeb środowiska lokalnego.

Na niniejszej stronie poruszone zostały różne aspekty dotyczące realizacji projektów. Informacje kierujemy przede wszystkim do nauczycieli i nauczycielek, ale znajdują się tu również materiały skierowane do uczniów i uczennic.

Uczniowskie projekty edukacyjne to jedna z najciekawszych i najbardziej skutecznych metod nauczania - i uczenia się. Można je prowadzić na lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych, w szkole podstawowej i średniej, na wszystkich przedmiotach, a nawet międzyprzedmiotowo. Uczą samodzielnego i krytycznego myślenia, współpracy i samoorganizacji, pogłębionego dociekania oraz publicznej prezentacji.
 
Więcej informacji o metodzie projektu uczniowskiego proponowanej przez Centrum Edukacji Obywatelskiej:
 
  • Krótki film Centrum Edukacji Obywatelskiej  "Młodzież na rzecz Celów Zrównoważonego Rozwoju." Film powstał w czasie warsztatów dla młodzieży, przygotowujących do przeprowadzenia kampanii na rzecz Celów Zrównoważonego Rozwoju w projekcie "Ścieżki do Celów".

 

 

  • Inspiracje na Padlecie kursowym (m.in. źródła informacji, narzędzia, przykłady działań)

Zrobione przy pomocy aplikacji Padlet

 

Strona powstała w ramach projektu "Ścieżki do Celów" współfinansowanego w ramach polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Materiał jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 4.0 Międzynarodowe. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Centrum Edukacji Obywatelskiej. Utwór powstał w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej realizowanej za pośrednictwem MSZ RP w roku 2019. Zezwala się na do-wolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji, o posiada-czach praw oraz o programie polskiej współpracy rozwojowej.