15 Listopada 2018

Serdecznie zapraszamy do pobierania elektronicznej wersji publikacji "Edukacja globalna na zajęciach biologii".

18 Października 2018

Broszura „Edukacja globalna na zajęciach przedmiotowych w  gimnazjum” powstała z  myślą o  nauczycielkach i  nauczycielach oraz wszystkich osobach zaangażowanych w  działalność oświatową.

20 Października 2017

Serdecznie zapraszamy do pobierania elektronicznej wersji publikacji "Edukacja globalna na zajęciach języka polskiego".

20 Października 2017

Serdecznie zapraszamy do pobierania elektronicznej wersji publikacji "Edukacja globalna na zajęciach wiedzy o społeczeństwie".

20 Października 2017

Publikacja powstała z myślą o nauczycielkach i nauczycielach j. angielskiego poszukujących materiałów edukacyjnych z zakresu edukacji globalnej.

Strony