09 Kwietnia 2019

Szanowne Nauczycielki, Szanowni Nauczyciele, serdecznie zapraszamy do lektury niniejszej publikacji zawierającej materiały edukacyjne z zakresu edukacji globalnej do prowadzenia zajęć etyki w klasach IV–VIII szkoły podstawowej.

18 Listopada 2018

Szanowne Nauczycielki, Szanowni Nauczyciele, serdecznie zapraszamy do lektury niniejszej publikacji zawierającej materiały edukacyjne z zakresu edukacji globalnej do prowadzenia zajęć geografii w klasach V–VIII szkoły podstawowej.

15 Listopada 2018

Szanowne Nauczycielki, Szanowni Nauczyciele, serdecznie zapraszamy do lektury niniejszej publikacji zawierającej materiały edukacyjne z zakresu edukacji globalnej do prowadzenia zajęć języka polskiego w klasach IV–VIII szkoły podstawowej.

10 Listopada 2018

Serdecznie zapraszamy do pobierania elektronicznej wersji publikacji "Edukacja globalna na zajęciach przedmiotowych w szkole podstawowej".

05 Listopada 2018

Celem przyświecajacym powstaniu publikacji "Edukacja globalna w szkole podstawowe - raport z badań" było wsparcie podmiotów działających na rzecz rozwoju perspektywy edukacji globalnej w Polsce, a szczególnie w polskim systemie edukacji. Raport wiedzie czytelnika od sposobu postrzegania i definiowania edukacji globalnej przez nauczycie