Scenariusz – Lokalne bohaterki

Scenariusz lekcji 2 – Lokalne bohaterki – to scenariusz lekcji, który zachęca do przełamania stereotypów na temat tzw. męskich i kobiecych zawodów i krytyczne spojrzenie na (nie)obecność kobiet w dziedzinie nauk ścisłych, przyrodniczych i informatycznych, poprzez odkrywanie i nagłaśnianie lokalnych herstorii. Młodzież zaplanuje miniprojekt (e-book, wywiad, reportaż) na temat kobiet wykonujących ciekawe, powiązane ze STEM zawody.