Świat na wyciągnięcie ręki

Publikacja zawiera 10 scenariuszy zajęć z zakresu edukacji globalnej, przeznaczonych do wykorzystania na godzinach wychowawczych. Wiedza z zakresu edukacji globalnej mieści się w podstawie programowej, ale edukacja globalna to nie tylko wiedza, ale także umiejętności, postawy i leżące u ich podstaw wartości. Proponowane przez nas zajęcia zwracają uwagę na umiejętności i postawy kluczowe dla zrozumienia zglobalizowanego świata i wyzwań przed nim stojących, a także dla podjęcia działań na rzecz pozytywnej zmiany. Stworzyliśmy lekcje oparte na prawdziwych historiach zwykłych ludzi, zebrane w kilku krajach afrykańskich w ostatnich miesiącach.