WebQuest

WebQuest to rodzaj projektu, w którym uczniowie realizują zadanie na podstawie instrukcji umieszczonej w Internecie. Głównym źródłem informacji, wykorzystywanym przez młodzież, są materiały zamieszczone w sieci, które mogą być uzupełnione innymi materiałami. 
 
Instrukcja jest podzielone na następujące elementy:
strona główna (tytułowa) – zawiera tytuł oraz informację o adresatach WebQuestu,
wprowadzenie – zawiera wprowadzenie w tematykę realizowanego WebQuestu,
zadanie – zawiera polecenia dla poszczególnych grup,
proces – zawiera opis kroków, jakie należy wykonać, aby zrealizować zadania,
źródła – zawierają listę wybranych linków do zasobów dostępnych w sieci, które są potrzebne do wykonania zadań, lista może być wzbogacona o inne źródła i zasoby,
kryteria oceniania – zawierają sposób oceny wykonanego zadania,
podsumowanie – zawiera podsumowanie projektu.