Wzór na rozwój

Projekt edukacyjny "Wzór na rozwój. Nauki ścisłe odpowiadają na wyzwania współczesności" kierujemy do nauczycieli i nauczycielek przedmiotów ścisłych. Pokazujemy jak można uczyć fizyki, chemii i biologii w sposób praktyczny, pokazując jednocześnie społeczną wagę wykorzystania wiedzy w życiu codziennym.

Pomysł na to działanie zrodził się z przekonania, że to, czego młodzież uczy się na zajęciach z przedmiotów ścisłych, ma kluczowe znaczenie dla losów świata i jego rozwoju, gdyż teoria wykładana na lekcjach fizyki, chemii i biologii może mieć praktyczne zastosowanie przy tworzeniu rozwiązań ułatwiających życie mieszkanek i mieszkańców krajów globalnego Południa.

Uwzględnianie perspektywy globalnej w toku nauki przedmiotów ścisłych to krok w kierunku świata bardziej sprawiedliwego, gdzie ludzie wiedzą, jak wykorzystywać wiedzę, by żyć w godnych warunkach i zapewniać sobie bezpieczeństwo żywnościowe, dostęp do energii, czystej wody w obliczu zmieniającego się klimatu. 

Przygotowaliśmy zestaw pomocy edukacyjnych, które umożliwią nauczycielom i nauczycielkom urozmaicenie swoich zajęć materiałami prezentującymi praktyczne zastosowanie wybranych technologii.


Poznaj naszą aktualną ofertę >>  LINK