O programie

 

 

Chcesz sprawdzić, czy Twoja praca z młodzieżą jest wolna od stereotypów płci?

Zależy Ci na równych szansach uczennic i uczniów na lekcjach z przedmiotów ścisłych, przyrodniczych i na informatyce?

Szukasz inspirujących materiałów i metod angażowania młodzieży w nauki ścisłe?

 

„Wzór na ścisłe” to program dla nauczycielek i nauczycieli ze szkół podstawowych (klasy VI-VII) i ponadpodstawowych z Warszawy, którzy chcą podnieść swoje kompetencje w rozpoznawaniu możliwości i wspieraniu rozwoju naukowym uczniów i uczennic, rozbudzenie ich zainteresowań naukowych w przedmiotach ścisłych i technologiach informatycznych i tworzenie przestrzeni do nauki bez uprzedzeń.

JEŻELI CHCESZ POZNAĆ NASZ PROGRAM BLIŻEJ - MATERIAŁY- SPRAWDŹ NASZE MATERIAŁY EDUKACYJNE

 

SKĄD TAKI PROJEKT?

Wciąż pokutujące przekonanie o tym, że nauki ścisłe nie są dla dziewcząt, przekłada się na ich realne doświadczenia w szkole, wybory edukacyjne, a w rezultacie - szanse na rynku pracy. Dodatkowo szkolne przedmioty ścisłe często postrzega się jako trudne, możliwe do opanowania tylko przez zdolną młodzież. Tymczasem badania pokazują, że kompetencje techniczne i matematyczne z powodzeniem można ćwiczyć i rozwijać, a motywacja do nauki rośnie, gdy nie musimy zmagać się ze stereotypami na swój temat, np. tymi dotyczącymi naszej płci. Projekt “Wzór na ścisłe” wyrasta z przekonania, że każda uczennica i każdy uczeń może być zdolna/zdolny, a rolą nauczycielki/nauczyciela (i szkoły) jest wsparcie młodej osoby w rozpoznawaniu jej indywidualnych predyspozycji, poszerzaniu zainteresowań, odkrywaniu i budowaniu nowych umiejętności. Co ważne - w atmosferze równości.

CZYM BĘDZIEMY SIĘ ZAJMOWAĆ?

By wzmocnić kadrę nauczycielską w tej roli, w projekcie weźmiemy na warsztat m.in. takie zagadnienia:

 • Jaki jest mój stosunek do tematu równości płci w kontekście pracy z młodzieżą i przedmiotów, których uczę (refleksja nad własnymi przekonaniami i postawami)?
 • Jak w praktyczny sposób mogę w szkole przeciwdziałać stereotypom płci, które ograniczają edukacyjne szanse młodzieży?
 • Jak podczas lekcji mogę zwracać uwagę na problem mniejszej reprezentacji kobiet w naukach ścisłych, pokazywać spektrum studiów i zawodów, które mogą podjąć uczniowie i uczennice?
 • Jak uczyć przez modelowanie, czyli przez przykład i naśladowanie innych; po jakie sylwetki kobiet odnoszących sukcesy w naukach ścisłych mogę sięgać?
 • Jakie inspiracje odnośnie włączania dziewcząt w nauki ścisłe znajdę w badaniach naukowych, a jakie w dobrych praktykach szkół w Polsce i na świecie?
 • Jak efektywnie angażować młodzież w przedmioty ścisłe?
 • Jak założyć STEM Klub oferujący różnorodne zajęcia pozalekcyjne?
 • Jak wzmocnić współpracę z uczelniami wyższymi, by urozmaicić zajęcia praktyczne w ramach przedmiotów ścisłych?
 • Jak włączać narzędzia internetowe w szkole, by wspierały zarówno nauczyciela\kę, jak i ucznia\nicę?
 • Jak przeprowadzić z uczniami projekt młodzieżowy, który wzmocni młodzież w naukach ścisłych i będzie wolny od stereotypowych podziałów ról i zadań?

CO OFERUJE STEM KLUB W SZKOLE?

Klub będzie bezpieczną przestrzenią do rozbudzenia zainteresowań nauką ze wsparciem materiałów edukacyjnych. Proponowane tematy spotkań i typ działań (poniższe aktywności to zadania w kursie internetowym, towarzyszy im komplet materiałów merytorycznych i metodycznych, m.in. instrukcje, przewodniki, karty pracy, scenariusze spotkań):

1. Spotkania w oparciu o oferowane scenariusze ze wsparciem w postaci przewodników i kart pracy. Przykładowa tematyka: stereotypy dotyczące nauk ścisłych (nauki ścisłe są dla szczególnie uzdolnionych, “dziewczynki gorzej radzą sobie w naukach ścisłych”); odnajdywanie swoich mocnych stron i możliwości zawodowych w przeszłości jeżeli zainteresujemy się naukami ścisłymi. 

2. Eksperymenty i praca nad globalnymi wyzwaniami w oparciu o proponowane przewodniki i karty pracy dla opiekuna/ki i młodzieży. Młodzi naukowcy/czynie mogą oswoić się z nauką i zobaczyć rzeczywiste przełożenie przeprowadzanych eksperymentów na rozwiązania problemów w realnym życiu. W drugim semestrze STEM Kluby same będą opracowywać eksperymenty i zastanawiać się nad rozwiązaniami aktualnych problemów - Globalne Wyzwanie. 

3. MakerSpace - możliwość stworzenia przestrzeni w szkole lub zaprzyjaźnionej firmie/instytucji, która pozwoli młodzieży pomajsterkować, tworzyć prototypy, eksperymentować, budować i przy okazji świetnie się bawić. W ramach budżetu projektu “Wzór na ścisłe” wesprzemy w wyposażeniu przestrzeni (kwotą 300 zł), pięć pierwszych STEM Klubów, które zdecydują się na organizację przestrzeni MakerSpace. 

4. Wizyty na uczelniach, w instytucjach i zakładach pracy związanych z naukami ścisłymi i technologiami oraz zapraszanie inspirujących gości do klubów. STEM Kluby będą zachęcane do kontaktu z instytucjami zewnętrznymi, wybranymi przez młodzież (takimi które interesują ich najbardziej lub działają w obszarze wybranego przez Klub Wyzwania Globalnego). 

5. Uczestnictwo w dedykowanym warsztacie podczas Nocy Biologów w styczniu 2020 roku, współorganizacja Nocy Biologów. Noc Biologów to ogólnopolska akcja, w ramach której Uczelnie w całej Polsce przybliżają wszystkim zainteresowanym wiedzę biologiczną i wszystko co nią związane. Akcja obejmuje szereg imprez: wykładów, warsztatów, pokazów i zajęć laboratoryjnych itp., które mogą zainteresować każdego. Zajęcia te mają za zadanie udowodnić, że biologia jest ciekawa nie tylko dla wtajemniczonych. Projekt “Wzór na ścisłe” będzie uczestniczył w Nocy Biologów 2020.

 

CO DA MI UDZIAŁ W PROJEKCIE?

„Wzór na ścisłe” oferuje wsparcie merytoryczne i metodologiczne - różnorodne narzędzia i formy wymiany wiedzy i doświadczeń, przede wszystkim:

- 2-semestralny kurs internetowy dla nauczycielek/nauczycieli dostarczający wiedzę, narzędzia i inspiracje do zajęć o wyrównywaniu szans w kontekście nauk ścisłych;

- komplet oryginalnych i praktycznych materiałów edukacyjnych  (dwa scenariusze lekcji, przewodnik metodyczny, przewodnik o STEM Klubach, komplet eksperymetów w obszarze wyzwań globalnych oraz przewodnik po narzędziach internetowych) skoncentrowanych na angażowaniu dziewczynek w nauki ścisłe i przyrodnicze oraz wspieraniu młodzieży w odkrywaniu jej naturalnych uzdolnień w tych dziedzinach;

- dwie karty pracy i przewodnik dla uczennic i uczniów, do samodzielnej pracy, pozwalające na niestereotypowe spojrzenie na swoje talenty i wybory zawodowe, bez względu na płeć;

- stacjonarne szkolenie dla nauczycielek/nauczycieli przygotowujące do prowadzenia lekcji z wykorzystaniem opisanych narzędzi;

- dodatkowe warsztaty dla młodzieży na Uniwersytecie Warszawskim.

 

DLA KOGO?

Do zgłaszania się do projektu zapraszamy nauczycielki i nauczycieli, którzy:

 • pracują w szkołach w Warszawie,
 • uczą w szkole ponadpodstawowej i/lub w klasach VI-VIII szkoły podstawowej.

 

CO ZROBISZ W RAMACH PROJEKTU?

- weźmiesz aktywny udział w kursie internetowym (od 1 października do 30 czerwca, zaangażowanie w kurs wymaga ok. 10 godzin w ramach jednego modułu) - będziesz na bieżąco zapoznawać się z modułami kursu i w terminie realizować przewidziane w nim zadania (np. podzielenie się refleksją, obejrzenie dodatkowego materiału, wypełnienie minipodsumowania na koniec każdego modułu);

- wezmiesz udział w 6-godzinnym szkoleniu stacjonarnym w październiku 2019 roku w Warszawie;

- w ramach pracy w kursie internetowym przeprowadzisz co najmniej 5 spotkań STEM Klubu dla minimum 10 uczennic i uczniów, wykorzystując materiały z projektu (2 spotkania w 2019 roku i 3 spotkania w 2020 roku);

- wypełnisz dwie ankiety ewaluacyjne;

- zapoznasz się z regulaminem udziału w projekcie (poniżej w załączniku) i zaakceptujesz go;

- będziesz mieć okazję wziąć udział w Ogólnopolskiej Prezentacji Projektów Młodzieżowych, na Zamku Królewskim, w czerwcu 2020 roku (nieobowiązkowo);

- poznasz innych nauczycieli i nauczycielki o podobnych zainteresowaniach;

- zapewnisz swoim uczniom i uczennicom wiele ciekawych i wartościowych doświadczeń szkolnych!

JAK SIĘ ZGŁOSIĆ?

Rekrutacja nauczycielek/nauczycieli do projektu potrwa od 19 sierpnia do 15 października 2019 roku poprzez formularz zgłoszeniowy. (Po kliknięciu zostaniesz przekierowany na stronę spolecznosc.ceo.org.pl, za pośrednictwem której możesz się zgłosić - wskazówki, jak to zrobić w załączniku poniżej).

Do udziału w projekcie zaprosimy 15 osób. Potwierdzenie o zakwalifikowaniu się do Programu otrzymajsz do 5 dni od wysłania prawidłowo wypełnionego zgłoszenia.

O zakwalifikowaniu zadecyduje kolejność zgłoszeń. Jeżeli w wyżej wymienionym terminie nie zrekrutujemy 15 uczestników i uczestniczek, rekrutacja może zostać przedłużona.

 

Udział w projekcie - w szkoleniu i kursie internetowym - jest bezpłatny. Osoby uczestniczące pokrywają jedynie koszty dojazdu na szkolenie w Warszawie.

TERMIN: od 01 października 2019 do 30 czerwca 2020

 

KONTAKT

Justyna Zamojda justyna.zamojda@ceo.org.pl, tel. 22 825 05 50 wew. 234

Projekt jest realizowany przez Centrum Edukacji Obywatelskiej i sfinansowany ze środków Miasta Stołecznego Warszawy.