O programie

 

Chcesz sprawdzić, czy Twoja praca z młodzieżą jest wolna od stereotypów płci?

Zależy Ci na równych szansach uczennic i uczniów na lekcjach z przedmiotów ścisłych, przyrodniczych i na informatyce?

Szukasz inspirujących materiałów i metod angażowania młodzieży w nauki ścisłe?

„Wzór na ścisłe” to program dla nauczycieli i nauczycielek, który pokazuje, że nauki ścisłe są dla każdego. Chcemy wesprzeć rozwój naukowy uczniów i uczennic, wzmocnić wiarę we własne możliwości, rozbudzić ich zainteresowanie przedmiotami ścisłymi i technologiami informatycznymi oraz tworzyć naukę bez uprzedzeń. Sprawdź, czy Twoja szkoła i praca jest wolna od stereotypów!

JEŻELI CHCESZ POZNAĆ NASZ PROGRAM BLIŻEJ - SPRAWDŹ NASZE MATERIAŁY EDUKACYJNE

 

DLACZEGO WZÓR NA ŚCISŁE?

Na początek małe zadanie: Narysuj człowieka z Danii, który pod koniec XIX wieku zdobył solidne wykształcenie. Pracował w geodezji, wykonał matematyczny model ziemi i odkrył, że w środku Ziemi jest coś jeszcze – jej jądro! – tak brzmi  jedno z ćwiczeń, które proponujemy do przeprowadzenia w klasie. Kogo wy sobie wyobraziliście? Mamy nadzieję, że krótko obciętą, lekko uśmiechniętą kobietę, bo właśnie o Inge Lehmann, duńskiej matematyczne i geolożce, mowa.

Dlaczego o tym mówimy? Choć sytuacja z roku na rok ulega zmianie i dziewczęta coraz częściej decydują się na podejmowanie studiów technicznych i inżynierskich (według raportu „Kobiety na politechnikach 2019” w Polsce w ciągu ostatnich dziesięciu lat odnotowano ich wzrost z 31 na 37 procent) wciąż mniej kobiet niż mężczyzn zajmuje się naukami ścisłymi i STEM (ang. Science, Technology, Engineering, Mathematics, czyli nauka, technologia, inżynieria i matematyka) na uczelniach wyższych oraz później w pracy zawodowej.

Tymczasem dziewczęta i chłopcy w szkole podstawowej najczęściej osiągają podobne wyniki, np. na matematyce. Jednak wyniki dziewcząt i własna samoocena w tym zakresie obniżają się w kolejnych latach. Dlaczego tak jest i czy musi tak być?

Wciąż pokutujące przekonanie o tym, że nauki ścisłe nie są dla dziewcząt, przekłada się na ich realne doświadczenia w szkole, wybory edukacyjne, a w rezultacie – szanse na rynku pracy. Szkolne przedmioty ścisłe często postrzega się jako trudne, możliwe do opanowania tylko przez zdolną młodzież. Natomiast badania pokazują, że kompetencje techniczne i matematyczne z powodzeniem można ćwiczyć i rozwijać, a motywacja do nauki rośnie, gdy nie musimy zmagać się ze stereotypami na swój temat, np. tymi dotyczącymi naszej płci. 

Projekt „Wzór na ścisłe” wyrasta z przekonania, że każda uczennica i każdy uczeń może być zdolna/zdolny, a rolą nauczycielki/nauczyciela (i szkoły) jest wsparcie młodej osoby w rozpoznawaniu jej indywidualnych preferencji, poszerzaniu zainteresowań, odkrywaniu i budowaniu nowych umiejętności. Co ważne – w atmosferze równości.

DLA KOGO PROJEKT?

Dla wszystkich, którzy mają dość podziałów na humanistów i umysły ścisłe, na emocje i intelekt, „męskie” i „damskie” dziedziny lub zawody. To program dla nauczycielek i nauczycieli ze szkół podstawowych (klasy VI-VII) i ponadpodstawowych z całej Polski, którzy chcą dowiedzieć się, jak w praktyczny sposób mogą w szkole przeciwdziałać stereotypom płci, które ograniczają edukacyjne szanse młodzieży oraz jak wspierać młodzież w rozwoju ich zainteresowań.

 

JAK BĘDZIEMY DZIAŁAĆ?

„Wzór na ścisłe” oferuje wsparcie merytoryczne i metodologiczne - różnorodne narzędzia i formy wymiany wiedzy i doświadczeń, przede wszystkim:

  • 2-semestralny kurs internetowy dla nauczycielek/nauczycieli dostarczający wiedzę, narzędzia i inspiracje do zajęć o wyrównywaniu szans w kontekście nauk ścisłych;
  • komplet oryginalnych i praktycznych materiałów edukacyjnych (dwa scenariusze lekcji, przewodnik metodyczny, przewodnik o STEM Klubach, komplet eksperymetów w obszarze wyzwań globalnych oraz przewodnik po narzędziach internetowych) skoncentrowanych na angażowaniu dziewczynek w nauki ścisłe i przyrodnicze oraz wspieraniu młodzieży w odkrywaniu jej naturalnych uzdolnień w tych dziedzinach;
  • dwie karty pracy i przewodnik dla uczennic i uczniów, do samodzielnej pracy, pozwalające na niestereotypowe spojrzenie na swoje talenty i wybory zawodowe, bez względu na płeć;
  • szkolenie dla nauczycielek/nauczycieli przygotowujące do prowadzenia lekcji z wykorzystaniem opisanych narzędzi (on-line);
  • wsparcie w organizowaniu dodatkowych warsztatów dla młodzieży na Uniwersytetach;
  • możliwość poznania innych nauczycieli i nauczycielek o podobnych zainteresowaniach;
  • możliwość zapewnienia swoim uczniom i uczennicom wiele ciekawych i wartościowych doświadczeń szkolnych!

 

CO CHCEMY OSIĄGNĄĆ?

Chcemy stworzyć STEM Kluby, czyli bezpieczną przestrzeń do rozbudzenia zainteresowań nauką ze wsparciem materiałów edukacyjnych. Przyjrzymy się kwestii równości płci w szkole. Proponujemy naukę przez eksperymenty i pracę projektową nad globalnymi wyzwaniami w oparciu o proponowane przewodniki i karty pracy dla opiekuna/ki i młodzieży. Młodzi naukowcy/czynie mogą oswoić się z nauką i zobaczyć rzeczywiste przełożenie przeprowadzanych eksperymentów na rozwiązania problemów w realnym życiu. W drugim semestrze STEM Kluby same będą opracowywać eksperymenty i zastanawiać się nad rozwiązaniami aktualnych problemów - globalnych wyzwań. Zapraszamy do dowiedzenia się czym są >>STEM Kluby<<, w projekcie „Wzór na ścisłe".

Chcemy wspólnie tworzyć społeczeństwo równe, w którym jednostka ma poczucie sprawczości i odpowiedzialności za losy swojej społeczności, kraju i planety. A to się nie uda bez silnych, pewnych siebie i wykształconych kobiet i mężczyzn.

 

JAK SIĘ ZGŁOSIĆ?

Rekrutacja nauczycielek/nauczycieli do projektu potrwa do 20 września 2020 roku poprzez formularz zgłoszeniowy. Informacje na temat aktualnej rekrutacji (jak i link do formularza) znajdują się >>TUTAJ<<.

O zakwalifikowaniu zadecyduje kolejność zgłoszeń. W zależności od liczby zgłoszeń rekrutacja może zostać przedłużona lub skrócona.

 

Udział w projekcie - w szkoleniu i kursie internetowym - jest bezpłatny.

TERMIN: od 14 września 2020 do 25 czerwca 2021

 

KONTAKT

Justyna Zamojda justyna.zamojda@ceo.org.pl, tel. 22 825 05 50 wew. 234