O programie

 

 

Chcesz sprawdzić, czy Twoja praca z młodzieżą jest wolna od stereotypów płci?

Zależy Ci na równych szansach uczennic i uczniów na lekcjach z przedmiotów ścisłych, przyrodniczych i na informatyce?

Szukasz inspirujących materiałów i metod angażowania młodzieży w nauki ścisłe?

 

„Wzór na ścisłe” to nowy program dla nauczycielek i nauczycieli ze szkół podstawowych (klasy 4-8) i gimnazjów (klasa 3) z województwa mazowieckiego, którzy chcą podnieść swoje kompetencje w rozpoznawaniu możliwości i wspieraniu rozwoju młodzieży, przede wszystkim dziewczynek, w przedmiotach ścisłych i technologiach informatycznych.

 

SKĄD TAKI PROJEKT?

Wciąż pokutujące przekonanie o tym, że nauki ścisłe nie są dla dziewcząt przekłada się na ich realne doświadczenia w szkole, wybory edukacyjne, a w rezultacie - szanse na rynku pracy. Dodatkowo szkolne przedmioty ścisłe często postrzega się jako trudne, możliwe do opanowania tylko przez zdolną młodzież. Tymczasem badania pokazują, że kompetencje techniczne i matematyczne z powodzeniem można ćwiczyć i rozwijać, a motywacja do nauki rośnie, gdy nie musimy zmagać się ze stereotypami na swój temat, np. tymi dotyczącymi naszej płci. Projekt “Wzór na ścisłe” wyrasta z przekonania, że każda uczennica i każdy uczeń może być zdolna/zdolny, a rolą nauczycielki/nauczyciela (i szkoły) jest wsparcie młodej osoby w rozpoznawaniu jej indywidualnych predyspozycji, poszerzaniu zainteresowań, odkrywaniu i budowaniu nowych umiejętności. Co ważne - w atmosferze równości.

 

CZYM BĘDZIEMY SIĘ ZAJMOWAĆ?

By wzmocnić kadrę nauczycielską w tej roli, w projekcie weźmiemy na warsztat m.in. takie zagadnienia:

  • Jaki jest mój stosunek do tematu równości płci w kontekście pracy z młodzieżą i przedmiotów, których uczę (refleksja nad własnymi przekonaniami i postawami)?
  • Jak w praktyczny sposób mogę w szkole przeciwdziałać stereotypom płci, które ograniczają edukacyjne szanse młodzieży?
  • Jak podczas lekcji mogę zwracać uwagę na problem mniejszej reprezentacji kobiet w naukach ścisłych, pokazywać spektrum studiów i zawodów, które mogą podjąć uczniowie i uczennice?
  • Jak uczyć przez modelowanie, czyli przez przykład i naśladowanie innych; po jakie sylwetki kobiet odnoszących sukcesy w naukach ścisłych mogę sięgać?
  • Jakie inspiracje odnośnie włączania dziewcząt w nauki ścisłe znajdę w badaniach naukowych, a jakie w dobrych praktykach szkół w Polsce i na świecie?

 

CO DA MI UDZIAŁ W PROJEKCIE?

„Wzór na ścisłe” oferuje wsparcie merytoryczne i metodologiczne - różnorodne narzędzia i formy wymiany wiedzy i doświadczeń, przede wszystkim:

- 2-miesięczny kurs internetowy dla nauczycielek/nauczycieli dostarczający wiedzę, narzędzia i inspiracje do zajęć o wyrównywaniu szans w kontekście nauk ścisłych;

- komplet oryginalnych i praktycznych materiałów edukacyjnych  (dwa scenariusze lekcji, przewodnik metodyczny) skoncentrowanych na angażowaniu dziewczynek w nauki ścisłe i przyrodnicze oraz wspieraniu młodzieży w odkrywaniu jej naturalnych uzdolnień w tych dziedzinach;

- dwie karty pracy i przewodnik dla uczennic i uczniów, do samodzielnej pracy, pozwalające na niestereotypowe spojrzenie na swoje talenty i wybory zawodowe, bez względu na płeć;

- stacjonarne szkolenie dla nauczycielek/nauczycieli przygotowujące do prowadzenia lekcji z wykorzystaniem opisanych narzędzi;

- dodatkowe warsztaty dla młodzieży w dwóch wybranych szkołach.

 

DLA KOGO?

Do zgłaszania się do projektu zapraszamy nauczycielki i nauczycieli, którzy:

  • pracują w szkołach w województwie mazowieckim,
  • uczą w 3. klasie gimnazjum i/lub w klasach 4-8 szkoły podstawowej,
  • prowadzą lekcje z przedmiotów ścisłych lub przyrodniczych i/lub mają wychowawstwo.

 

JAKIE SĄ ZADANIA UCZESTNICZEK I UCZESTNIKÓW PROJEKTU?

Od nauczycielek i nauczycieli, którzy dołączą do projektu, oczekujemy, że:

- wezmą aktywny udział w kursie internetowym (od 2 października do 23 listopada, zaangażowanie w kurs wymaga ok. 3 godzin tygodniowo) - będą na bieżąco zapoznawać się z modułami kursu i w terminie realizować przewidziane w nim zadania (np. podzielenie się refleksją, obejrzenie dodatkowego materiału, wypełnienie minipodsumowania na koniec każdego modułu);

- wezmą udział w 6-godzinnym szkoleniu stacjonarnym 11 października 2018 roku w Warszawie;

- w ramach pracy w kursie internetowym przeprowadzą co najmniej 2 zajęć dla minimum 30 uczennic i uczniów, wykorzystując materiały z projektu;

- wypełnią dwie ankiety;

- zapoznają się z regulaminem udziału w projekcie (poniżej w załączniku) i zaakceptują go.

 

JAK SIĘ ZGŁOSIĆ?

Rekrutacja nauczycielek/nauczycieli do projektu potrwa od 6 sierpnia do 18 września 2018 roku poprzez formularz zgłoszeniowy. (Po kliknięciu zostaniesz przekierowany na stronę spolecznosc.ceo.org.pl, za pośrednictwem której możesz się zgłosić - wskazówki, jak to zrobić w załączniku poniżej).

Do udziału w projekcie zaprosimy 20 osób. W przypadku dużej liczby zgłoszeń decydujące będą - oprócz wymienionych kryteriów - odpowiedzi udzielone w formularzu.

Informację o wynikach rekrutacji prześlemy do 24 września 2018.

 

Udział w projekcie - w szkoleniu i kursie internetowym - jest bezpłatny. Osoby uczestniczące pokrywają jedynie koszty dojazdu na szkolenie w Warszawie.

 

KALENDARZ PROJEKTU

Szkolenie dla nauczycielek/li w Warszawie (6 h) - 11 października 2018

Kurs internetowy - 2 października - 23 listopada 2018

Moduł O - 2-15 października 2018

Moduł I - 16 października - 5 listopada 2018

Moduł II - 6 - 23 listopada 2018

Warsztaty CEO dla młodzieży (4h) w 2 wybranych szkołach (październik-listopad 2018)

 

KONTAKT

Hanna Zielińska - koordynatorka projektu, hanna.zielinska@ceo.org.pl, tel. 22 825 05 50 wew. 205 

 

 

Projekt jest realizowany przez Centrum Edukacji Obywatelskiej i dofinansowany ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego oraz w ramach programu Unii Europejskiej „Erasmus+”.